Jag heter Mathias Kemppi och är där jag vill och ska vara i livet just nu. 

Har länge känt att jag vill ge andra människor möjlighet till ett bättre mående. Att andra ska få möjlighet att uppleva det jag har upplevt, att det går att förändra sitt liv till det bättre. Jag har själv alltid sökt efter något och aldrig känt någon riktig meningsfullhet. Nu kan jag däremot säga att jag känner att jag vet vad jag vill, jag känner en meningsfullhet. Jag känner sådan frihet nu som jag aldrig känt förut.

Nu ser jag allt som en möjlighet och inte som hinder eller problem. Nu följer jag mitt livsflöde, väg och tempo, min sanna väg och inte den väg, livsmönster, som andra säger och tycker att jag ska välja.