Mindfulness handlar om att vara medveten i nuet. Genom att vara det så kommer du att inför dina val i livet att välja just det som känns rätt just för dig. Inte välja val som känns som en press utifrån som "att jag borde nog göra så för att..."

Du duger som du är för just du är unik!

Du får insikten att vara medveten och acceptera möjligheternas ögonblick, med friheten att leva i nuet. Genom medveten träning kan du istället för att agera utifrån ditt "gamla" livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare. Då sanningen om ditt liv finns här och nu. Nuet är den enda tid som du kan påverka. Träningen i medveten närvaro och att leva här och nu handlar inte om att komma någonstans utan helt enkelt om att bli medveten om var du är här och nu och att tillåta dig att vara som du är här och nu. Vi kan därigenom börja göra mera kloka och aktiva val och förstå våra reaktioner samt acceptera sanningen.

Kvaliteten på dina ögonblick avgör kvaliteten på ditt liv. Att acceptera ögonblicket ger dig en enorm kraft och frihet.

Mindfulness kan användas inom tex. självkänsla, missbruksproblematik, utbrändhet, stresshantering, sömnsvårigheter, ätstörningar, relationer, ekonomi, tid, tillitsbrist, mental och psykisk obalans.

Genom att låta din själ gå vid din sida så får du svaren på vad du vill i ditt liv, istället för att låta den stackaren springa bakom och försöka att hänga med dig i samhällets tempo.

 

Hör gärna av er till mig om ni vill ha en kurs i mindfulness!