Vill du förändra något område i ditt liv?

Lever du det liv som DU vill leva?

Ofta säger vi människor att: "sen ska jag tex. köpa bilen som jag alltid velat ha, först ska jag bara...", "sen ska jag byta till ett roligare jobb, först ska jag bara...."

Vi tror att vi lever tills vi blir 200 år.  Vi väntar på "rätt" tillfälle. Varför ska vi vänta med att må bra, när vi kan välja att göra det från och med nu?

Coachning handlar om att den coachade individen själv hittar svaren inom sig. För det är bara du som vet hur just du vill leva ditt liv, inte jag som coach eller någon annan.

Coachningen ger inga färdiga svar, utan snarare fri tillgång till den coachade individens egen bank av erfarenheter, kunskaper och passioner. Finn ditt inre sanna jag, livsmönster.

Du duger som du är för just du är unik!

Sann frihet, själslig frihet!

Kan användas inom tex. självkänsla, missbruksproblematik, utbrändhet, stresshantering, sömnsvårigheter, ätstörningar, relationer, ekonomi, tid, tillitsbrist, mental och psykisk obalans.

Jag coachar även på distans via telefon.

 

Jag följer ICF's normer och riktlinjer.